• GeneralforsamlingLørdag den 19. juni kl. 13.00

  Generalforsamling

  Lørdag den 19. juni kl. 13.00

 • GeneralforsamlingLørdag den 19. juni kl. 13.00

  Generalforsamling

  Lørdag den 19. juni kl. 13.00

 • GeneralforsamlingLørdag den 19. juni kl. 13.00

  Generalforsamling

  Lørdag den 19. juni kl. 13.00

Lidt om os

Har du lyst til at cykle og være sammen med andre er Nykøbing Sjælland Cykelmotion (NSC) måske noget for dig. Vi cykler året rundt og du får derfor mulighed for at komme i gang med sjov og regelmæssig motion. På denne hjemmeside kan du orientere dig om hvem vi er. Du er også altid velkommen til at kontakte klubben, hvis der er noget du gerne vil vide mere om.

Lidt mere om os

Kommende aktiviteter - klik her

 • Generalforsamling


  Indkaldelse til Nykøbing Sjælland Cykelmotions

  Generalforsamling
  lørdag den 19. juni 2021 kl. 13.00 i
  klubhuset.

   

   Dagsorden:

                            1. Valg af dirigent.
                            2. Valg af referent.
                            3 .Årsberetning fra bestyrelsen v/formanden.
                            4. Det reviderede regnskab v/kassereren.
                            5. Behandling af indkomne forslag.                  
                            6. Fastsættelse af kontingent.
                            7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år a)Vagn Pedersen b)Bjarne Andersen.
                            8. Valg af suppleanter for 1 år.
                            9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
                          10. Eventuelt.
                         
                                Vel mødt
                                Bestyrelsen.

                                Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

   


Forside

Copyright © 2017 -2021 | Nykøbing Sj. Cykelmotion

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Nykøbing Sjælland Cykelmotion opbevarer kun oplysninger, som medlemmerne selv har oplyst overfor klubben. Det er medlemmernes eget ansvar at meddele klubben, hvis der sker ændringer i de personlige oplysninger.

På klubbens hjemmeside kan alle medlemmer via et login se de øvrige medlemmers navne, adresser, telefonnumre, mailadresser samt nærmeste pårørende.

Oplysning om fødselsdato er kodebeskyttet og kun tilgængelig for klubbens administrator.

Klubben benytter medlemmernes mailadresser til orientering om klubanliggender.
Hvis det er nødvendigt benyttes også telefonnumre.

Medlemsdata benyttes i forbindelse med ansøgning om tilskud til klubben.

Fødselsdatoer benyttes undertiden i forbindelse med lykønskninger.